Intelektualių elektros energijos vartotojų bendruomenė

 

Miestai ir bendrijos gali turėti naudos iš SMART CITIES AND COMMUNITIES pagal IrRADIARE  programą iš šių modelių:

1. Dalijimosi savo energijos valdymo platforma – IEMSY (Intelligent Energy Management Systems - Pažangios energetikos vadybos sistema);

2. EPCM* naudojimo (viešieji inžinieriniai pirkimai, sutarčių sudarymas ir vadyba) galimybių;

3. Partnerystės modelio fondo išnaudojimo, finansavimo ir investavimo šaltinių bei projektų rengimo;

4. Regioninio masto programų vystymo tam, kad steigtų vietines elektros energijos rinkas, realizuotų atsinaujinančias platformas ir sutelktų pažangios elektros energijos patirtį, pasinaudojant mūsų konsultacijomis;

5. Prieigos prie mūsų energijos tvarumo inventoriaus, planavimo, modeliavimo ir priežiūros priemonių;

6. Projektavimo regioniniu ir pasauliniu mastu, naudojantis mūsų sklaidos ir komunikacijos modeliais.